Verduurzamen leefomgevingen is de toekomst

De vraag naar duurzame en onderhoudsarme gebouwen en leefomgevingen neemt toe. Om aan deze vraag te doen is nieuwbouw niet genoeg. Er kan meer gewonnen worden door meer stappen te nemen ten aanzien van renovatie. Renovatie is niet alleen goedkoper, het is ook veel duurzamer en minder schadelijk voor het milieu. Het grote voordeel van verbouwen of renoveren van bestaande bouw is dat de gebouwen al volledig zijn ingebed in hun omgeving. De benodigde infrastructuur is al aanwezig en behoeft alleen aangepast of geoptimaliseerd te worden. Bij nieuwbouw moet tevens de sfeer en vertrouwen binnen de wijk nog worden opgebouwd. Door ervoor te kiezen om een leefomgeving verduurzamen verhoogt men de leefbaarheid, waarde en toekomstbestendigheid van de woning. Wij raden woningen te optimaliseren door deze klaar te stomen voor de eerstvolgende 20 jaar.

Verduurzaming door renovatie

Het optimaliseren van de leefbaarheid en de algemene levensduur is een effectieve manier van duurzaam bouwen. Middels verbouwing wordt de bestaande structuur uitgebreid of efficiënter ingezet om meer te kunnen voldoen aan de wensen van hedendaagse bewoners. Tijdens de verbouwing kan niet alleen veel gedaan worden ten aanzien van isolatie, onderhoud en verbruik. Maar ook ten aanzien van de gezondheid, denk hierbij aan betere ventilatie en het oplossen van hardnekkige vochtproblemen.  Ook kan er veel gewonnen ten aanzien van geluiddoorslag.

verduurzamen leefomgevingen
Aanvragen

Voordelen verbouwen

Verouderde huizen missen vaak comfort en moderne gemakken die nieuwbouw standaard wel al hebben. De uitdaging is dan ook het dusdanig aanpassen van verouderde woningen en kantoren zodat ze weer voldoen aan de basisbehoeften van deze tijd en beter voorbereid zijn ten aanzien van de toekomst. Het aanbrengen van onderhoudsarme alternatieven op de gevel, balkon of galerij kan bijvoorbeeld veel besparen ten aanzien van onderhoudskosten en toch een modern en strak uiterlijk geven. Dubbel glas en allerlei andere warmte & geluid isolatietechnieken is het tegenwoordig mogelijk om het energieverbruik en geluidsoverlast van oude woningen aanzien te verbeteren. Ook door omgevingen op te plussen en drempels te verwijderen kan men veel betekenen ten aanzien van de mobiliteit, leefbaarheid en toekomstbestendigheid.

Van kantoor naar woning

Het ombouwen van ongebruikte kantoorgebouwen naar woonomgevingen is een slimme manier van duurzaam verbouwen. Het gebouw blijft gewoon behouden, alleen de functie en lay-out verandert. Bij renoveren is veel minder nodig ten aanzien van financiën, manuren en materiaal dan bij nieuwbouw. Een erg interessant artikel hierbij is het “Transformatie kantoren gaat niet vanzelf” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij hebben onderzocht wat er vaak niet goed gaat bij de transformatie van werkruimtes naar woonomgevingen.

Verbouwingsplan

Bij verbouwen of renoveren is het belangrijk naar de leefomgeving als geheel te kijken. Elke verandering heeft effect op een ander aspect van de leef beleving. Goede isolatie verhoogt het comfort van een woning, vermindert geluidsoverlast en verlaagt de algemene onderhoud- & stookkosten. Elke bestaande woonomgeving is uniek en vergt andere en creatieve oplossingen. Verduurzamen leefomgevingen hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn, ook al betreft het vaak maatwerk. De investering kan over tijd worden terugverdiend kijkend naar woningwaarde of bespaarde stook- en onderhoudskosten. Een goede duurzame renovatiestrategie is een pre.

Veelgebruikte termen bij verduurzamen leefomgevingen

Biobased

Materialen die hoofdzakelijk bestaan uit natuurlijke/organische grondstoffen. Denk hierbij aan hout, bamboe of rijsthulzen. Voor biobased producten hanteert men de regel dat de geleverde producten voor minimaal 50% uit natuurlijke restproducten bestaan.

Circulair

Door bouwinstanties veel gebruikte term om producten te omschrijven die na gebruik weer volledig recyclebaar zijn. Na de recycling proces zijn de producten weer bruikbaar voor andere doeleinden. Hierdoor wordt de cirkel bij wijze weer rondgemaakt en is er minder noodzaak om nieuw materiaal aan te maken.

CO2-neutraal (gebouw)

Een CO2-neutraal gebouw compenseert alle CO2 emissie. Dit kan door middel van voorzieningen in het gebouw of extern. De laatste jaren is dit begrip steeds belangrijker geworden ten aanzien van bouw.

C2C – Cradle to Cradle

Cradle-to-cradle, vertaald “van wieg naar wieg”, is een duurzame product ontwikkelingsmethode waarbij de gebruikte grondstoffen na gebruik volledig (of opnieuw) gerecycled worden. Hierdoor wordt er minder druk gezet op het produceren en winnen van nieuwe grondstoffen. Deze blijven dan als het ware over voor de volgende generaties.

Duurzaam

Heeft als ware twee betekenissen: – met lange levensduur – in de zin van `duurzame ontwikkeling`(= ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen ook in hun behoeften te voorzien). Het is een veel gebruikte term, de laatste jaren steeds meer een “container begrip” geworden.

Duurzaam bouwen

Er bestaan verschillende definities van duurzaam bouwen, die in detail van elkaar afwijken. Duurzaam bouwen staat in het “algemeen” voor het ontwikkelen en beheren van woon- & werkpanden met respect voor mens en milieu. Duurzaam materiaal gebruik is een belangrijk onderdeel, maar het gaat ook om een gezond binnenmilieu, het voorkomen van uitputting van grondstoffen en de toekomstbestendigheid. En dat niet alleen voor gebouwen, maar ook voor wijken en steden.

LEED & BREEAM

LEED bestaat sinds 2000 en staat voor Leadership in Energy & Environmental Design. Het bouwt verder op de BREEAM principes van de United States Green Building Council (USGBC), een coalitie van commerciële, publieke en non-profitpartijen in de bouw. Het streeft naar een duurzamere aanpak t.a.v. ontwerp, uitvoering en beheer. Qua aandachtsveld richt LEED zich op woningen, kantoren en publieke omgevingen.

Opplussen

Het levensloopbestendig maken van leefomgevingen voor kwetsbare leeftijdsgroepen en gehandicapten. Denk hierbij aan het verwijderen van hindernissen en drempels en het verbreden van het loopvlak.

Bronnen verduurzamen leefomgevingen:

RVO.nl

Rijksoverheid

resysta gevelbekleding verduurzamen leefomgevingen